حضور زنان ولایت بادغیس در ادارات دولتی ناچیز است

حضور زنان ولایت بادغیس در ادارات دولتی ناچیز است

مسئولان ریاست امور زنان بادغیس حضور زنان در ادارات دولتی این ولایت را کم رنگ دانسته و می­گویند که حدود ۱۰ درصد از زنان این ولایت در ادارات دولتی کار می­کنند.   «زرغونه شیرزاد» رییس امور زنان بادغیس به تلویزیون چکاد...