۳ درصد از زنان افغان به بیماری فیستول‌های ولادی مصاب هستند

۳ درصد از زنان افغان به بیماری فیستول‌های ولادی مصاب هستند

فیستول‌های ولادی یا "درد خاموش"  بیماری است که در این اواخیردر بین زنان شیوع کرده و در زمان ولادت به وجود می آید.   یکی از دلایل شیوع این بیماری سوراخی رحم گفته شده است. بیماری که ۳ درصد از زنان در کشور با آن مصاب شده...