ساخت ۵۰۰ جریب زمین برای چراگاه مواشی در بادغیس

ساخت ۵۰۰ جریب زمین برای چراگاه مواشی در بادغیس

مقام‌های وزارت زراعت کشور گفته اند که ۵۰۰ جریب زمین برای چراگاه مواشی در ولایت بادغیس ساخته می‌شود.   در خبرنامه که از سوی وزارت زراعت کشور به نشر رسیده آمده است که این چراگاه در ولسوالی آبکمری بادغیس ساخته خواهد...