زمین‌های معلمان ننگرهاری از سوی زورمندان غصب شده است

زمین‌های معلمان ننگرهاری از سوی زورمندان غصب شده است

معلمان ولسوالی سرخرود ننگرهار می‌گویند، نمرات زمینی که در شهرک مخصوص به طور قانونی به معلمان توزیع شده بود، از سوی زورمندان محلی غصب گردیده‌است. اعضای اتحادیه معلمان ولسوالی سرخرود در دیدار با گلاب منگل والی ننگرهار...