دست غاصبان از زمین‌های دولتی کمی کوتاه شد

دست غاصبان از زمین‌های دولتی کمی کوتاه شد

از غصب بیش از شانزده هزار جریب زمین دولتی در افغانستان جلوگیری شده است. در اعلامیه وزارت عدلیه آمده است که از غصب شانزده هزار و ۱۹۴ جریب زمین دولتی در کشور جلوگیری شده است و در این اعلامیه هم چنین تاکید شده که بر بنیاد...