زمین‌لرزه نیرومند افغانستان، هند، پاکستان و تاجیکستان را تکان داد

زمین‌لرزه نیرومند افغانستان، هند، پاکستان و تاجیکستان را تکان داد

زلزله‌ای باقدرت ۷، ۲ درجه ریشتر امروز تاجیکستان را تکان داد و در بخش‌هایی از افغانستان، پاکستان و هند نیز احساس شد. اداره سروی زمین‌شناسی امریکا گفته است نزدیک‌ترین منطقه به مرکز این زلزله، منطقه مرغاب تاجیکستان است...