زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران مشخص شد

زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران مشخص شد

شورای نگهبان ایران با پیشنهاد وزارت داخله این کشور برای برگزاری انتخابات آینده ریاست‌جمهوری در تاریخ ۲۹ ثور ۹۶ موافقت کرد. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، تاکید کرد که شورای نگهبان با پیشنهاد وزارت داخله برای...