زلزله شدیدی مرکز ایتالیا را لرزاند

زلزله شدیدی مرکز ایتالیا را لرزاند

زمین لرزه شدیدی به بزرگی ۶.۶ مرکز ایتالیا را لرزانده و تعدادی ساختمان را ویران کرده است. زلزله امروز یکشنبه عقرب حدود دو ماه پس از یک زلزله قوی و دستکم دو پس لرزه بسیار شدید پس از آن، در این کشور رخ داده است. بر اثر آن زمین...