پس لرزه های زلزله اوسکا در ژاپن همچنان ادامه دارد

پس لرزه های زلزله اوسکا در ژاپن همچنان ادامه دارد

یک هفته پس از وقوع زلزله ای شدید در بخش شمالی شهر اوساکا در ژاپن، فعالیت های لرزه ای دراین شهر واقع در غرب این کشور همچنان ادامه دارد.   سازمان های هواشناسی می گویند از زمان وقوع این زلزله در روز دوشنبه هفته گذشته مناطق...