توزیع ۸۷۵۰ کیلوگرام پیاز زعفران بین کشاورزان غور

توزیع ۸۷۵۰ کیلوگرام پیاز زعفران بین کشاورزان غور

منابع در ریاست زراعت و مالداری ولایت غور می‌گویند که کاشت زعفران جایگزین خوبی برای کاشت مواد مخدر در این ولایت شده است.   «عبدالتواب تائب» رییس زراعت و مالداری غور در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت که در سال جاری ۲۵۰...