نگرانی زعفران کاران هرات از کاهش ۴۰ درصدی قیمت زعفران

نگرانی زعفران کاران هرات از کاهش ۴۰ درصدی قیمت زعفران

برخی از زعفران کاران ولایت هرات از کاهش ۴۰ درصدی قمیت زعفران در این ولایت به شدت نگران اند.   آنان این نگرانی شان را صبح امروز در نشستی که به منظور تحکیم روابط کشاروزان و شرکت‌های تولید کننده داشتند، بیان نمودند. صبح...