ادارۀ زراعت هرات: بازرگان باید چندین سردخانه بسازند

ادارۀ زراعت هرات: بازرگان باید چندین سردخانه بسازند

ادارۀ زراعت هرات: بازرگان باید چندین سردخانه بسازند   مسئولان در ادارۀ زراعت و مالداری هرات، از بازرگانان خواستار ساخت چندین سردخانه معیاری شده‌اند. عبدالصبور رحمانی، رییس این اداره در دیدار با برخی از بازرگانان در...