ادارۀ زراعت هرات: بازرگان باید چندین سردخانه بسازند

ادارۀ زراعت هرات: بازرگان باید چندین سردخانه بسازند

ادارۀ زراعت هرات: بازرگان باید چندین سردخانه بسازند   مسئولان در ادارۀ زراعت و مالداری هرات، از بازرگانان خواستار ساخت چندین سردخانه معیاری شده‌اند. ده‌ها تن از هوتل داران، تاجران و مسئولان برخی اداره‌های دولتی...