برای توسعه زراعت قندوز، پای زنان هم به بخش زراعت کشیده شد

برای توسعه زراعت قندوز، پای زنان هم به بخش زراعت کشیده شد

برای ۱۴۰ زن در ولایت قندوز، باغچه‌های کوچک خانگی از سوی پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان ایجاد شده است. مسئولان این برنامه می‌گویند که این باغچه‌های کوچک به هدف ترویج تولید سبزیجات در مرکز و شماری از...