زخمی شدن ۹ نفر در نتیجه انفجاری در هرات

زخمی شدن ۹ نفر در نتیجه انفجاری در هرات

در نتیجه یک انفجار شام دیروز در هرات، ۹ نفر زخمی شده اند.   محمد عارف جلالی، سرطبیب بیمارستان مرکزی هرات گفته که در میان زخمیان این رویداد ۲ زن، یک کودک و یک سرباز پولیس شامل هستند. وی افزوده که این انفجار ناشی از مواد...