آمار زخمی های رویدادهای مختلف در هرات به ۵۶ نفر رسید

آمار زخمی های رویدادهای مختلف در هرات به ۵۶ نفر رسید

محمد عارف جلالی، سرطبیب بیمارستان مرکزی هرات گفته است که این افراد در نتیجه رویدادهای مختلف به این مرکز درمانی انتقال داده شده اند.   وی افزوده که در این مدت ۳۴ نفر در نتیجه رویدادهای ترافیکی زخمی شده اند که ۶ کودک و ۸...