زخمی های رویداد های مختلف در هرات از مرز ۵۰ نفر هم گذشت

زخمی های رویداد های مختلف در هرات از مرز ۵۰ نفر هم گذشت

در جریان ۲۴ ساعت گذشته در هرات، ۵۱  نفر زخمی شده اند.   مسوولان بیمارستان مرکزی هرات می گویند که این افراد در نتیجه رویدادهای مختلف زخمی و به این مرکز درمانی منتقل شده اند. محمد عارف جلالی، سرطبیب بیمارستان مرکزی هرات...