۵۸ نفر زخمی در یک روز در هرات

۵۸ نفر زخمی در یک روز در هرات

در جریان ۲۴ ساعت گذشته در هرات، ۵۸ نفر در نتیجه رویدادهای مختلف زخمی شده اند.   محمد عارف جلالی سرطبیب بیمارستان مرکزی هرات گفته است که از این میان ۳۳ نفر در نتیجه  رویدادهای ترافیکی زخمی شده اند که ۶ زن و ۷ کودک نیز...