زخمی شدن ۳ نفر در پی انفجاری در کابل

زخمی شدن ۳ نفر در پی انفجاری در کابل

در نتیجه انفجار بمب مغناطیسی در مربوط ناحیه پنجم شهر کابل، ۳ نفر از نیروهای امنیتی مجروح شده اند.   آمر حوزه پنجم امنیتی شهر کابل با تأیید این خبر گفت که یک زن نیز در میان زخمیان این رویداد است. این منبع امنیتی اذعان...