چگونه زبان بدن را آموزش دهیم

چگونه زبان بدن را آموزش دهیم

شاید فکر کنید اگر زبان کشوری را بدانید و یا با لهجه مردم یک شهر آشنا باشید، کار تمام است. اما باور کنید همیشه واژه‌ها برای رساندن منظور‌تان کافی نیستند. در این دنیا برای ارتباط برقرار کردن، علاوه بر کلمات به یک زبان دیگر...