زبان‌های سوم رسمی افغانستان در سه مرحله انکشاف می‌کند

زبان‌های سوم رسمی افغانستان در سه مرحله انکشاف می‌کند

شماری از فعالان اقوام اقلیت در افغانستان می‌گویند به زبان هایی که باید طبق قانون اساسی زبان سوم رسمی در سطح محلی شناخته شوند، بر اساس دلایل نامعلوم توجهی صورت نگرفته است. گویندگان زبانهای ازبکی، نورستانی، پشه یی، بلوچی...