زاکربرگ از طرح جدید خود برای مبارزه با اخبار جعلی در فیسبوک خبر داد

زاکربرگ از طرح جدید خود برای مبارزه با اخبار جعلی در فیسبوک خبر داد

مارک زاکربرگ، بنیان‌گذار شبکه اجتماعی فیسبوک که در یکی دو هفته گذشته زیر بار انتقاد قرار داشته از راه‌کارهایی که این شبکه اجتماعی برای جلوگیری از انتشار اخبار جعلی پیش رو گرفته خبر داده است. بسیاری انتشار گسترده اخبار...