پیکرهای ۱۰۴ زائر ایرانی به ایران رسید

پیکرهای ۱۰۴ زائر ایرانی به ایران رسید

اولین هواپیمای حامل پیکرهای زائران ایرانی کشته‌شده در مراسم حج امسال وارد تهران شده است. پیکرهای ۱۰۴ زائر با این هواپیما به تهران منتقل شد. این زائران، ۹ روز پیش در اثر ازدحام جمعیت در جریان انجام مناسک رمی جمرات در منا...