رییس جمهور کشور با مودی نخست وزیرهند دیدار کرد

رییس جمهور کشور با مودی نخست وزیرهند دیدار کرد

رییس جمهور کشور محمد اشرفی در سفر به دهلی نو با نریندرا مودی نخست وزیر هند دیدار کرد.   آقای غنی با مودی در باره طیفی از مسایل به دهدف گسترش روابط دو جانبه میان میان کابل دهلی گفتگو کرده اند. سخنگوی وزارت خارجه هند،...