رییس جمهورغنی به خصوصی شدن جنگ در افغانستان واکنش نشان داد

رییس جمهورغنی به خصوصی شدن جنگ در افغانستان واکنش نشان داد

آقای غنی در پی نگرانی‌ از نشر گزارش‌هایی مبنی بر دخیل شدن یک شرکت خصوصی امنیتی در جنگ افغانستان گفته که نمی‌گذارد شرکت‌های نظامی خصوصی خارجی در جنگ افغانستان دخالت کنند.   رییس جمهور غنی در کنفرانس شهردارها در...