رییس کمیسیون اروپا: اتحادیه اروپا نه اروپاست و نه اتحادیه

رییس کمیسیون اروپا: اتحادیه اروپا نه اروپاست و نه اتحادیه

ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا در نطقی انتقادی، رفتار برخی کشورهای اروپایی در بحران پناه‌جویی را قابل‌پیگیری دانست. او گفت در اتحادیه، اتحاد و موازین اروپایی وجود ندارد. رییس کمیسیون اروپا در مقر پارلمان...