رییس پیشین دادستانی نظامی کابل به ۳۰ ماه حبس محکوم شد

رییس پیشین دادستانی نظامی کابل به ۳۰ ماه حبس محکوم شد

دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم سنگین فساد اداری روز شنبه رییس پیشین دادستانی نظامی کابل را به ۳۰ ماه زندان محکوم به مجازات کرد. شیرآقا منیب، رییس هیات قضایی گفت که عبدالحی جرات رییس پیشین دادستانی نظامی کابل به جرم اخذ رشوه...