رییس پالسی وزارت مهاجرین بازداشت شد

رییس پالسی وزارت مهاجرین بازداشت شد

وزارت داخله کشور گفته است که محمدمهدی، رییس پالسی و پلان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به اتهام گرفتن ۸۰۰ هزار افغانی به‌عنوان رشوه، بازداشت‌شده است. در خبرنامه انتشاریافته این وزارت آمده، محمدمهدی هنگام اخذ این مبلغ...