رییس مجلس نمایندگان آمریکا: جان کری چرا بازاریاب ایران است

رییس مجلس نمایندگان آمریکا: جان کری چرا بازاریاب ایران است

یال رایان رییس مجلس نمایندگان آمریکا درمصاحبه‌ای که با واشنگتن بیگن داشت جان کری وزیر خارجه این کشور را به بازاریابی برای ایران متهم کرد. وی ایران را اصلی ترین حامی تروریسم دانسته و گفت: “کجای توافق هسته‌ای اوباما آمده...