رییس عمومی پولیس امن ونظم عامه در کابل خانه نشین شد

رییس عمومی پولیس امن ونظم عامه در کابل خانه نشین شد

موضوع کشته‌شدن یک جوان در کابل، زمری پیکان رییس عمومی پولیس امن و نظم عامه را خانه‌نشین کرد. پس از آن‌که در هفتۀ جاری شماری از شهروندان کابل به ادعای کشته‌شدن یک جوان توسط پسر زمری پیکان دست به تظاهرات زدند، رییس...