رییس شورای ولایتی نیمروز: والی نیمروز هیچ راهکاری برای تامین امنیت ندارد

رییس شورای ولایتی نیمروز: والی نیمروز هیچ راهکاری برای تامین امنیت ندارد

رییس شورای ولایتی نیمروز، والی این ولایت را در تامین امنیت ضعیف و ناتوان خوانده است.   باز محمد ناصر، رییس شورای ولایت نیمروز به تلویزیون چکاد گفته است که محمد سمیع والی این ولایت کارایی و توانایی لازم جهت تامین امنیت...