رییس شورای ولایتی فراه این بار ایران و پاکستان را نشانه گرفت

رییس شورای ولایتی فراه این بار ایران و پاکستان را نشانه گرفت

رییس شورای ولایتی فراه ایران و پاکستان را متهم به همکاری با طالبان کرد. فرید بختور رییس شورای ولایتی فراه به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت: "سازمان‌های استخباراتی کشورهای ایران و پاکستان از گروه طالبان در ولسوالی بکواه این...