استعفای وزیر دفاع و رییس ستاد ارتش

استعفای وزیر دفاع و رییس ستاد ارتش

رییس‌جمهور غنی استعفای عبدالله حبیبی، وزیر دفاع ملی و قدم شاه شهیم، رییس ستاد ارتش را پذیرفته است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس‎‌جمهور در صحبت با تلویزیون چکاد این موضوع را تایید کرده است. آقای مرتضوی گفته است که...