رییس سابق فیفا در صد سالگی در گذشت

رییس سابق فیفا در صد سالگی در گذشت

ژائو هاوه‌لانژ رییس سابق فدراسیون جهانی فوتبال در صد سالگی در گذشت. او پیش از سپ بلاتر و بین سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۸ رییس فیفا بود. آقای هاوه‌لانژ در سال ۲۰۱۳ پس از شروع تحقیق درباره اتهام فساد مالی از ریاست افتخاری فیفا...