رییس زراعت بامیان بازداشت شد

رییس زراعت بامیان بازداشت شد

رییس زراعت، مالداری و آبیاری ولایت بامیان به اتهام اختلاس و فساد اداری بازداشت گردید. مقام‌های محلی این ولایت گفتند انجینیر محمد طاهر عطایی از سوی منسوبان ریاست امنیت ملی بازداشت گردیده و در حال حاضر تحت نظارت قرار...