رییس جمهور پیشین همکاری روسیه در گفتگوهای صلح را موثر می‌داند

رییس جمهور پیشین همکاری روسیه در گفتگوهای صلح را موثر می‌داند

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین می‌گوید در گفت‌گوهای صلح با طالبان به همکاری روسیه یک نیاز است. رییس جمهور پیشین روز گذشته در دیدار با الکساندر مانتیتسکی، سفیر روسیه در کابل این سخنان را اظهار داشته‌است. در خبرنامه‌یی که...