رییس جمهور و وزیر خارجه فنلاند در ارگ دیدار کردند

رییس جمهور و وزیر خارجه فنلاند در ارگ دیدار کردند

وزیر امور خارجه فنلاند، در دیدار با محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور تاکید کرد، کشورش به تمامی وعده‌های که در کنفرانس بروکسل سپرده، متعهد خواهد ماند. در خبرنامه‌ای منتشر شده از سوی ارگ ریاست جمهوری آمده است این مقام...