خواست رییس جمهور غنی از کوچی ها جهت تشویق طالبان به صلح

خواست رییس جمهور غنی از کوچی ها جهت تشویق طالبان به صلح

رییس جمهور غنی در دیدار با شماری از بزرگان و نماینده های کوچی ها از آن ها خواست تا پیکار جویان طالب افغان را به مذاکرات صلح ترغیب کنند.   رئیس جمهور افغانستان در این دیدار گفت:" برخی ها می گفتند که اعلام آتش بس در...