رییس جمهور غنی به خانم استرالیایی مدال قهرمانی اعطا کرد

رییس جمهور غنی به خانم استرالیایی مدال قهرمانی اعطا کرد

رییس جمهور غنی به کاترین جان ویلسن استرالیایی که به تاز‌گی از چنگ آدم ربایان در شرق کشورآزاد شده است، مدال عالی دولتی ملالی قهرمان را اعطا کرد. خانم ویلسن در دیدار با رییس جمهور غنی، از نیروهای امنیتی افغان به خاطر تلاش...