رییس جمهور غنی به امارات رفت

رییس جمهور غنی به امارات رفت

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور روز گذشته در یک سفر رسمی به دعوت شیخ محمد بن‌زیاد، حاکم ابوظبی برای شرکت در کنفرانس "حمایت از میراث فرهنگی در معرض خطر" همراه با یک هییت بلند پایه دولتی به امارات متحده عربی رفت. این کنفرانس...