رییس جمهور عازم بروکسل شد

رییس جمهور عازم بروکسل شد

رهبران حکومت وحدت ملی، ظهر امروز به منظور اشتراک در کنفراس بروکسل عازم بلژیک شدند. ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که ظهر امروز رییس جمهور غنی در رأس یک هیئت بلند پایه به منظور اشتراک در کنفرانس سه روزه...