رییس جمهور: “در حکومت من زنان بیشتر از مردان نقش خواهند داشت”

رییس جمهور: “در حکومت من زنان بیشتر از مردان نقش خواهند داشت”

رییس جمهور غنی در نشست پایانی "رهبری متحول برای زنان در مقام‌های بلند دولتی" گفته است به زنان در حکومت بیشتر از مردان نقش می‌دهد. ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ی گفته است که رییس جمهور غنی در این نشست گفته است که فرهنگ...