رییس جمهور: در برابر فشارها ایستادگی می‌کنیم

رییس جمهور: در برابر فشارها ایستادگی می‌کنیم

رییس جمهور در بیانیه تلویزیونی گفته فشار آوردن بر مسئولین برای تعین افراد نالایق در مناصب نظامی، از علل عمده افزایش تلفات نظامی و ملکی بوده است اما تداوم این وضعیت به هیچ صورت قابل تحمل نیست و کسانی که در برابر اصلاحات...