رییس جمهور: “در امور کاری نهادهای قضایی دخالت نمی‌کنم”

رییس جمهور: “در امور کاری نهادهای قضایی دخالت نمی‌کنم”

محمد اشرف غنی، رییس جمهور می گوید که وی شخصآ نه در امور کاری نهادهای عدلی وقضایی مداخله کرده و نه به دیگران اجازه مداخله را می‌دهد. آقای غنی امروز دوشنبه در چهارمین نشست سرتاسری دادستان ها نقش دادستان ها را درتامین عدالت...