رییس جمهور خواهان قرار گرفتن نام رهبر طالبان در لیست سیاه سازمان ملل شد

رییس جمهور خواهان قرار گرفتن نام رهبر طالبان در لیست سیاه سازمان ملل شد

اشرف غنی رییس جمهور کشور در دیدار با هیأت اعزامی سازمان ملل در کابل خواستار قرار گرفتن نام ملا هیبت الله آخوند زاده، رهبر طالبان در لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل شد. اشرف‌ غنی در این دیدار گفت: ما خواستار قرار گرفتن...