رییس جمهور حمله به مرکز پولیس پاکستان را محکوم کرد

رییس جمهور حمله به مرکز پولیس پاکستان را محکوم کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور حمله در کویته پاکستان را محکوم کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری منتشر شده آمده محمد اشرف غنی حمله بر مقر پولیس در شهر کویته پاکستان را که باعث کشته و زخمی شدن صدها تن گردیده با...