رییس جمهور تاجیکستان عفو ۱۲ هزار مجرم را صادر کرد

رییس جمهور تاجیکستان عفو ۱۲ هزار مجرم را صادر کرد

رییس جمهور تاجیکستان پیشنهاد عفو عمومی بیش از ۱۲ هزار مجرم را به پارلمان این کشور ارائه کرده‌است. دفتر مطبوعاتی رییس جمهور امام علی رحمان دیروز گفت: بر اساس این پیشنهاد سه هزار نفر از ندامتگاه ها و بیش از ۴ هزار نفر که...