رییس جمهور برزیل از مقامش برکنار شد

رییس جمهور برزیل از مقامش برکنار شد

سنای برزیل روز گذشته دیلما روسف، رییس‌جمهوری چپ‌گرای این کشور را به دلیل نقض قوانین مربوط به بودجه از مقام خود برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سنای برزیل با ۶۱ رای مثبت در برابر ۲۰ رای منفی رییس‌جمهوری این کشور...