رییس جمهور برزیل از طرف تماشاگران هو شد

رییس جمهور برزیل از طرف تماشاگران هو شد

میشل تمر که به تازگی جانشین دیلما روسف در سمت ریاست جمهوری برزیل شده است از سوی تماشاگران این کشور در مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک هو شد. کشور برزیل در چند روز اخیر پس از برکناری روسف ، درگیر ناآرامی های فراوانی بوده...