رییس جمهور برای حل مشکلات حمل و نقل افغانستان و کشورهای همسایه کمیته تشکیل داد

رییس جمهور برای حل مشکلات حمل و نقل افغانستان و کشورهای همسایه کمیته تشکیل داد

محمد اشرف غنی، رییس جمهورکشور کمیته‌ای را برای حل مشکلات حمل و نقل با همسایگان ایجاد کرد. ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد روز گذشته در نشست شورای اتصال منطقه‌ای، رییس‌جمهور غنی کمیته متشکل از نمایندگان چندین وزارت را تشکیل...